Nöyryyttämisellä on pitkät seuraamukset

  Psykiatri Juhani Mattila on julkaissut äskettäin kirjan “ Nöyryytys – Arvokkuuden kokemuksen menettämisestä ja uudelleen löytämisestä”. Hän sanoo, että lapsuudessa koetut nöyryytykset vaikuttavat ihmiseen arvaamattoman voimakkaasti. Nöyryytyksellä hän tarkoittaa moittimista, vähättelyä, ulkopuolelle jättämistä, jopa ilmettä, jolla lasta katsotaan. Lasta saatetaan verrata esim. toisiin, hänen epäonnistumisiaan nostetaan esiin eikä hänen tunteitaan oteta huomioon. Tämä tapahtumasarja

Lue lisää

Mieluummin ihmisiä kuin pelkkiä lääkkeitä

  Hesarissa kerrottiin hiljattain Elinasta, kolmikymppisestä naisesta, joka oli masentunut jäätyään ilman työtä. Hän kertoo lähteneensä etsimään apua. Hänelle tarjottiin ensimmäiseksi lääkkeitä, mutta keskusteluapua oli mahdollista saada vain kerran kuussa. Tämä apu ei häntä auttanut ja myöhemmässä vaiheessa hän pääsi joksikin aikaa avo-osastolle ja päiväsairaalaan. Sielläkään ei hänen kertomansa mukaan paljon tapahtunut, suurin osa ajasta

Lue lisää

Johtamiskäytäntöjen merkitys hoitotyössä

  Viime helmikuussa lehdistö nosti esille uutisen Kupittaan psykiatrisessa sairaalassa ilmenneistä väärinkäytöksistä. Kerrottiin potilaiden suoranaisesta pahoinpitelystä, eristämisestä ja hoidon laiminlyönnistä. Asiaa kauhisteltiin julkisuudessa ja sitä lähdettiin tutkimaan viranomaisten toimesta. Esitutkimuksen tulos julkistettiin hiljattain ja neljää mieshoitajaa esitetään tuomittavaksi pahoinpitelyistä, vapaudenriistosta ja virkavelvollisuuden laiminlyönnistä. Lehtijutussa todetaan, ettei sairaalan johtoa epäilty rikoksista, joten esitutkintaa heidän osaltaan ei ole

Lue lisää

Julkisuudessa vaikuttamistapoja meille kuntoutujille

  Olen oppinut viime vuosina ajatusten tärkeyden; niitä saa jakaa ja tuleekin jakaa eri tavoin eri yhteyksissä.  Lyhyesti ajateltuna on ruohonjuuritason toimintaa, joka käsittää keskustelut yhden tai useamman kanssa. Tämä sisältää mielestäni kymmeneen ihmiseen asti esiintymisenkin, joka on epävirallista keskustelua. Ajatuksia voi nykyään jakaa internetin välityksellä. On mm. Facebook ja Twitter, mutta myös YouTube ja

Lue lisää

Syrjäytyminen yhteiskunnasta ja mielenterveysavun piiristä

  Syrjäytyminen yhteiskunnan piiristä, työelämästä ja sosiaalisesta yhteisöstä tuottaa vakavia vahinkoja. Se tuli jälleen todistetuksi kansakuntaa koskettaneessa Imatran ampumadraamassa. Toinen vakava syrjäytymisen muoto on syrjäytyminen mielenterveyshoidon piiristä. Apua mielenterveysongelmiin ei aina saada, vaikka sitä haettaisiin, näin varsinkin syrjäseuduilla. Palveluita ei ole riittävästi eikä vahingollisiin seuraamuksiin johtavia häiriöitä tunnisteta. Kun ongelmat jäävät näkemättä, niihin ei myöskään

Lue lisää

Avoimen dialogin hoitomalli

  Mielenterveysmessujen seminaarivalikoimassa kuultiin myös otsikossa mainittu Avoimen dialogin seminaari. Seminaarin vetäjät, professori Jaakko Seikkula ja perheterapeutti Pekka Holm lähtivät liikkeelle peruskäsityksestä, että ”Dialogi on yhtä kuin elämä”. Jo syntyessään lapsi tarvitsee vuorovaikutussuhdetta toiseen ihmiseen ja tämä vuorovaikutuksen ja yhteyden tarve säilyy koko elämän ajan. Kyse ei ole niinkään kommunikaatiosta, vaan tunnevaltaisesta yhteydestä. Se säilyy

Lue lisää

Mielenterveysmessuilla kuultua

  Mielenterveysmessuilla kuultiin taas valtaisi määrä mielenterveyskuntoutujien kannalta uutta tietoa. Seminaarissa ”Skitsofrenianhoidon uudet tuulet” psykiatrian tulosyksikön johtaja Eila Sailas puhui hoidon uusista suuntauksista. Näistä keskeisimpänä hän näki muutokset potilaan itsemääräämisoikeuden ja valinnanvapauden kasvamisessa. Potilaalle tarjotaan erilaisia vaihtoehtoja, hänen läheisensä ovat mukana hoitoprosessissa ja asioista päätetään yhdessä. Tavoitteena on, että potilaan oma kokemus hoidosta olisi hyvä.

Lue lisää

Suomi vuonna nolla

  Hei, oheinen kuvaus kiteyttää asiani sisällön: ”Olen kuitenkin päättänyt luopua tästä tappohommasta, koska olen päässyt lääkäriin. Luulen myös, että täällä vankilassa saadaan ehkä parannusta asiaani ja lisäksi olen voinut kertoa ja kirjoittaa siitä; sekin on auttanut minua ja tappohalut ovat lähteneet”.  Tuntemattoman vangin kirjoitus Sörkassa 1980-luvulla. Kukapa olisi vielä muutama vuosi sitten voinut kuvitellakaan,

Lue lisää

Päiväsairaalahoidosta intensiiviseen avohoitoon

  Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta on tehnyt 16.8. päätöksen lakkauttaa kolme päiväsairaalaosastoa, jotka sijaitsevat itäisellä, läntisellä ja pohjoisella alueella. Niiden tilalle muodostetaan intensiivisen avohoidon yksiköt psykiatrian poliklinikoitten yhteyteen. Ensi kuulemalta uutinen voi herättää negatiivisia ajatuksia: taasko ollaan ajamassa alas mielenterveyden palveluita? Tarkemmin ajateltuna uudistuksella saattaa olla monia hyviä seuraamuksia. Näistä voidaan mainita mm. seuraavat: Intensiiviseen

Lue lisää

Psykoterapia ja hoitotakuu

  Psykiatrisen hoidon sektorilla käydään tällä hetkellä keskustelua psykoterapian saatavuuden helpottamisesta ja yhtenäistämisestä eri potilasryhmillä ja myös eri puolilla maata. Eduskunnan Mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta pohtii mahdollisuutta, että psykoterapiapalvelut siirrettäisiin tulevien sote-alueiden järjestämisvastuulle. Näin parannettaisiin psykoterapian saatavuutta, torjuttaisiin eriarvoisuutta ja saavutettaisiin merkittäviä kustannussäästöjä. Mielenterveyshäiriöiden aiheuttamat kokonaiskustannukset ovat Suomessa noin 5 miljardia euroa vuodessa. Valtaosa kustannuksista syntyy sairauspoissaoloista

Lue lisää