Syrjäytyminen yhteiskunnasta ja mielenterveysavun piiristä

  Syrjäytyminen yhteiskunnan piiristä, työelämästä ja sosiaalisesta yhteisöstä tuottaa vakavia vahinkoja. Se tuli jälleen todistetuksi kansakuntaa koskettaneessa Imatran ampumadraamassa. Toinen vakava syrjäytymisen muoto on syrjäytyminen mielenterveyshoidon piiristä. Apua mielenterveysongelmiin ei aina saada, vaikka sitä haettaisiin, näin varsinkin syrjäseuduilla. Palveluita ei ole riittävästi eikä vahingollisiin seuraamuksiin johtavia häiriöitä tunnisteta. Kun ongelmat jäävät näkemättä, niihin ei myöskään

Lue lisää

Avoimen dialogin hoitomalli

  Mielenterveysmessujen seminaarivalikoimassa kuultiin myös otsikossa mainittu Avoimen dialogin seminaari. Seminaarin vetäjät, professori Jaakko Seikkula ja perheterapeutti Pekka Holm lähtivät liikkeelle peruskäsityksestä, että ”Dialogi on yhtä kuin elämä”. Jo syntyessään lapsi tarvitsee vuorovaikutussuhdetta toiseen ihmiseen ja tämä vuorovaikutuksen ja yhteyden tarve säilyy koko elämän ajan. Kyse ei ole niinkään kommunikaatiosta, vaan tunnevaltaisesta yhteydestä. Se säilyy

Lue lisää

Mielenterveysmessuilla kuultua

  Mielenterveysmessuilla kuultiin taas valtaisi määrä mielenterveyskuntoutujien kannalta uutta tietoa. Seminaarissa ”Skitsofrenianhoidon uudet tuulet” psykiatrian tulosyksikön johtaja Eila Sailas puhui hoidon uusista suuntauksista. Näistä keskeisimpänä hän näki muutokset potilaan itsemääräämisoikeuden ja valinnanvapauden kasvamisessa. Potilaalle tarjotaan erilaisia vaihtoehtoja, hänen läheisensä ovat mukana hoitoprosessissa ja asioista päätetään yhdessä. Tavoitteena on, että potilaan oma kokemus hoidosta olisi hyvä.

Lue lisää

Suomi vuonna nolla

  Hei, oheinen kuvaus kiteyttää asiani sisällön: ”Olen kuitenkin päättänyt luopua tästä tappohommasta, koska olen päässyt lääkäriin. Luulen myös, että täällä vankilassa saadaan ehkä parannusta asiaani ja lisäksi olen voinut kertoa ja kirjoittaa siitä; sekin on auttanut minua ja tappohalut ovat lähteneet”.  Tuntemattoman vangin kirjoitus Sörkassa 1980-luvulla. Kukapa olisi vielä muutama vuosi sitten voinut kuvitellakaan,

Lue lisää

Päiväsairaalahoidosta intensiiviseen avohoitoon

  Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta on tehnyt 16.8. päätöksen lakkauttaa kolme päiväsairaalaosastoa, jotka sijaitsevat itäisellä, läntisellä ja pohjoisella alueella. Niiden tilalle muodostetaan intensiivisen avohoidon yksiköt psykiatrian poliklinikoitten yhteyteen. Ensi kuulemalta uutinen voi herättää negatiivisia ajatuksia: taasko ollaan ajamassa alas mielenterveyden palveluita? Tarkemmin ajateltuna uudistuksella saattaa olla monia hyviä seuraamuksia. Näistä voidaan mainita mm. seuraavat: Intensiiviseen

Lue lisää

Psykoterapia ja hoitotakuu

  Psykiatrisen hoidon sektorilla käydään tällä hetkellä keskustelua psykoterapian saatavuuden helpottamisesta ja yhtenäistämisestä eri potilasryhmillä ja myös eri puolilla maata. Eduskunnan Mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta pohtii mahdollisuutta, että psykoterapiapalvelut siirrettäisiin tulevien sote-alueiden järjestämisvastuulle. Näin parannettaisiin psykoterapian saatavuutta, torjuttaisiin eriarvoisuutta ja saavutettaisiin merkittäviä kustannussäästöjä. Mielenterveyshäiriöiden aiheuttamat kokonaiskustannukset ovat Suomessa noin 5 miljardia euroa vuodessa. Valtaosa kustannuksista syntyy sairauspoissaoloista

Lue lisää

Lainsäädännön uudistuksia vuodelle 2016

  Lainsäädännössä on tehtailtu nippu uudistuksia vuodelle 2016. Monet niistä vaikuttavat kuntoutujan arkipäivään. Artikkelin lopussa on linkit sivuille, joita on hyödynnetty tietoja kerättäessä ja joista on saatavilla lisätietoja. Ansiotulojen verotus Ansiotulojen verotuksessa tehdään tulorajoihin tarkistukset, jolloin keskimääräinen 1,2 prosentin ansiotulojen nousu ei kiristä verotusta. Työtulovähennyksen enimmäismäärä nousee 1.025 eurosta 1.260 euroon. Tämä keventää erityisesti pieni-

Lue lisää

”Vaikutamme yhdessä” – ryhmä aloitti toimintansa

  Helmi ry:n hallitus on käynnistänyt uuden ”vaikutamme yhdessä” – ryhmän jatkamaan vaikuttamistoimintaa, hiukan eri konseptilla kuin aikaisemmin. Ryhmä pyrkii aktivoimaan jäsenistöä kertomaan omista kokemuksistaan ja havainnoistaan mielenterveyspalveluiden toimivuuden kannalta. Ryhmässä pohditaan hoitoon liittyviä kehittämistarpeita ja kerätään yhteisvoimin tietoa mm. hoitokäytäntöjen muutoksista sekä lainsäädännön ja etuisuuksien muutoksista. Keskustelujen teemoja jaetaan Helmin nettisivuilla ja myös tiivistelminä

Lue lisää

Epävakaan persoonallisuushäiriön hoitoon uusia menetelmiä

  Aikaisemmin ajateltiin, että persoonallisuushäiriöt ovat henkilön pysyviä ominaisuuksia, joihin ei voida juurikaan hoidoilla vaikuttaa. Uudempi tutkimus on todennut persoonallisuushäiriöt monitahoiseksi ilmiöksi, johon ovat vaikuttaneet altistavina tekijöinä lapsen kasvuolosuhteiden lisäksi geneettiset, äidin raskaudenaikaiset ja potilaan yksilölliset temperamenttitekijät. Lisääntynyt ymmärrys häiriön syistä on käynnistänyt tavoitteen kehittää uusia, erityisesti kyseiseen ongelmakenttään kohdennettavia hoitomuotoja. Persoonallisuushäiriöiden esiintyvyydeksi väestössä on

Lue lisää

Huonoa psykiatrista hoitoa

  Eräs viimeaikojen järkyttävimmistä uutisista mielenterveyden alalla on ollut Turun Sanomien paljastus, kuinka potilaita kohdeltiin Turun vanhuspsykiatrian suljetulla osastolla. Asiaa käsiteltiin myös A-studiossa. Dementoituneita vanhuksia ja mielenterveyspotilaita ylilääkittiin, eristettiin ja pahoinpideltiin uskomattomalla ja epäinhimillisellä tavalla. Kukaan ei puuttunut asiaan, vaikka tilanne tiedettiin sairaalan ylintä johtoa myöten. Lisäksi paljastui, että henkilökunta istuskeli, kahvitteli ja näppäili tietokoneitaan

Lue lisää