Päiväsairaalahoidosta intensiiviseen avohoitoon

  Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta on tehnyt 16.8. päätöksen lakkauttaa kolme päiväsairaalaosastoa, jotka sijaitsevat itäisellä, läntisellä ja pohjoisella alueella. Niiden tilalle muodostetaan intensiivisen avohoidon yksiköt psykiatrian poliklinikoitten yhteyteen. Ensi kuulemalta uutinen voi herättää negatiivisia ajatuksia: taasko ollaan ajamassa alas mielenterveyden palveluita? Tarkemmin ajateltuna uudistuksella saattaa olla monia hyviä seuraamuksia. Näistä voidaan mainita mm. seuraavat: Intensiiviseen

Lue lisää

Psykoterapia ja hoitotakuu

  Psykiatrisen hoidon sektorilla käydään tällä hetkellä keskustelua psykoterapian saatavuuden helpottamisesta ja yhtenäistämisestä eri potilasryhmillä ja myös eri puolilla maata. Eduskunnan Mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta pohtii mahdollisuutta, että psykoterapiapalvelut siirrettäisiin tulevien sote-alueiden järjestämisvastuulle. Näin parannettaisiin psykoterapian saatavuutta, torjuttaisiin eriarvoisuutta ja saavutettaisiin merkittäviä kustannussäästöjä. Mielenterveyshäiriöiden aiheuttamat kokonaiskustannukset ovat Suomessa noin 5 miljardia euroa vuodessa. Valtaosa kustannuksista syntyy sairauspoissaoloista

Lue lisää

Lainsäädännön uudistuksia vuodelle 2016

  Lainsäädännössä on tehtailtu nippu uudistuksia vuodelle 2016. Monet niistä vaikuttavat kuntoutujan arkipäivään. Artikkelin lopussa on linkit sivuille, joita on hyödynnetty tietoja kerättäessä ja joista on saatavilla lisätietoja. Ansiotulojen verotus Ansiotulojen verotuksessa tehdään tulorajoihin tarkistukset, jolloin keskimääräinen 1,2 prosentin ansiotulojen nousu ei kiristä verotusta. Työtulovähennyksen enimmäismäärä nousee 1.025 eurosta 1.260 euroon. Tämä keventää erityisesti pieni-

Lue lisää

”Vaikutamme yhdessä” – ryhmä aloitti toimintansa

  Helmi ry:n hallitus on käynnistänyt uuden ”vaikutamme yhdessä” – ryhmän jatkamaan vaikuttamistoimintaa, hiukan eri konseptilla kuin aikaisemmin. Ryhmä pyrkii aktivoimaan jäsenistöä kertomaan omista kokemuksistaan ja havainnoistaan mielenterveyspalveluiden toimivuuden kannalta. Ryhmässä pohditaan hoitoon liittyviä kehittämistarpeita ja kerätään yhteisvoimin tietoa mm. hoitokäytäntöjen muutoksista sekä lainsäädännön ja etuisuuksien muutoksista. Keskustelujen teemoja jaetaan Helmin nettisivuilla ja myös tiivistelminä

Lue lisää

Epävakaan persoonallisuushäiriön hoitoon uusia menetelmiä

  Aikaisemmin ajateltiin, että persoonallisuushäiriöt ovat henkilön pysyviä ominaisuuksia, joihin ei voida juurikaan hoidoilla vaikuttaa. Uudempi tutkimus on todennut persoonallisuushäiriöt monitahoiseksi ilmiöksi, johon ovat vaikuttaneet altistavina tekijöinä lapsen kasvuolosuhteiden lisäksi geneettiset, äidin raskaudenaikaiset ja potilaan yksilölliset temperamenttitekijät. Lisääntynyt ymmärrys häiriön syistä on käynnistänyt tavoitteen kehittää uusia, erityisesti kyseiseen ongelmakenttään kohdennettavia hoitomuotoja. Persoonallisuushäiriöiden esiintyvyydeksi väestössä on

Lue lisää

Huonoa psykiatrista hoitoa

  Eräs viimeaikojen järkyttävimmistä uutisista mielenterveyden alalla on ollut Turun Sanomien paljastus, kuinka potilaita kohdeltiin Turun vanhuspsykiatrian suljetulla osastolla. Asiaa käsiteltiin myös A-studiossa. Dementoituneita vanhuksia ja mielenterveyspotilaita ylilääkittiin, eristettiin ja pahoinpideltiin uskomattomalla ja epäinhimillisellä tavalla. Kukaan ei puuttunut asiaan, vaikka tilanne tiedettiin sairaalan ylintä johtoa myöten. Lisäksi paljastui, että henkilökunta istuskeli, kahvitteli ja näppäili tietokoneitaan

Lue lisää

Muutoksia psykoterapiakorvauksiin vuoden 2016 alusta

  Kela on muuttanut psykoterapian korvauskäytäntöjään 1.1.16 alkaen. Muutos perustuu Valtioneuvoston päätökseen. Merkittävin muutos potilaan kannalta on se, että Kela korvaa kustakin terapiakäynnistä enemmän kuin ennen, jolloin potilaan maksettavaksi jää entistä vähemmän. Tällöin yhä useamman on mahdollisuus hakeutua psykoterapiaan. Aikaisemmin Kela korvasi yhdestä aikuisen, yli 26 vuotiaan terapiakäynnistä 37 euroa. Terapeuttien korvauskäytännöt vaihtelevat. Jos terapeutin

Lue lisää

Vastoinkäymisistä selviytymisen kyky – voiko sitä parantaa?

  Elämään kuuluvat ilon ohessa myös vastoinkäymiset, sen tietää varmasti jokainen. Kuormittavat ja tuskaa tuottavat tapahtumat aiheuttavat kaikille ihmisille ahdistusta ja jännittyneisyyttä. Sairauden ja terveyden väli on häilyvä. Miksi sitten näyttää siltä, että jotkut pääsevät kokemiensa vastoinkäymisten yli helposti ja jotkut toiset jäävät räpiköimään niihin pysyvästi? Tuntuu luonnolliselta etsiä selitystä helposta tai vaikeasta elämästä ja

Lue lisää

Ajankohtaista HUS – mielenterveyspalveluista

  Omaiset mielenterveyden tukena – yhdistys oli järjestänyt 1.12. luentotilaisuuden, jossa HYKS:in toimialajohtaja Matti Holi kertoi psykiatristen palveluiden meneillään olevasta rakennemuutoksesta. Vuoden 2015 alussa käynnistyneessä uudelleenjärjestelyssä pyritään mm kohti potilasryhmäkohtaista organisoitumista. Tämä tarkoittaa esim. sen huomioimista, että eri diagnoosiryhmillä on erilaiset hoitotarpeet. Masennuksesta ja mielialasairauksista kärsivät hyötyvät erilaisista hoidoista kuin skitsofreniaa ja psykoosisairauksia sairastavat. Tämä

Lue lisää

TYÖTÄ OSATYÖKYKYISILLE

  Mielenterveysmessujen eräänä seminaariaiheena oli STM:n tutkimushanke, jolla pyritään lisäämään osatyökykyisten työllistymisen mahdollisuuksia. Eniten ennenaikaista eläköitymistä tapahtuu mielenterveyden ongelmien sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien johdosta, joten näistä ongelmista kärsivät ovat tutkimusprojektin pääasiallisin kohderyhmä. Hankkeen tarkoituksena on tehtäviä muuntelemalla säilyttää työpaikat entisessä työssä, luoda ajan myötä myös uusia työpaikkoja sekä vähentää ennakkoluuloja ko. sairauksia kohtaan. Tutkimusohjelmasta kertoivat

Lue lisää